ශ්‍රී ලාංකිකයින් අවතැන් කළ නයිරෝබියේ ‘අෆ්‍රිඩි’ සුළි කුණාටුව

4

1996 ඔක්තෝබර් 4 වැනිදා කෙන්යාවේ නයිරෝබි නුවර හරහා චණ්ඩ මාරුතයක් හමා ගියේය. පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව හමා ආ ෂහීඩ් අෆ්‍රිඩි නම් ඒ සුළි කුණාටුව ශ්‍රී ලාංකික අප සතු වටිනාම වස්තුවක් අපට අහිමි කර තිබුණි. ඊට හරියටම මාස පහකට පෙර ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක පිතිකරුවා සිංගප්පූරුවේ පැඩෑං ක්‍රීඩාංගණය දෙවනත් කරමින් පාකිස්තානයට එරෙහිව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1996 ඔක්තෝබර් 4 වැනිදා කෙන්යාවේ නයිරෝබි නුවර හරහා චණ්ඩ මාරුතයක් හමා ගියේය. පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව හමා ආ ෂහීඩ් අෆ්‍රිඩි නම් ඒ සුළි කුණාටුව ශ්‍රී ලාංකික අප සතු වටිනාම වස්තුවක් අපට අහිමි කර තිබුණි. ඊට හරියටම මාස පහකට පෙර ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක පිතිකරුවා සිංගප්පූරුවේ පැඩෑං ක්‍රීඩාංගණය දෙවනත් කරමින් පාකිස්තානයට එරෙහිව…