ශ්‍රී ලංකාව යලිත් වරක් හොං කොං අභියෝගය හමුවට

436

චීනයට දෙවැනි වෙමින් පළමු වටය අවසන් කල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කොළඹ පැවැත්වෙන ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරග මාලාවේ  තුන්වන අදියරේ අවසන් පූර්ව තරගයේදී ඔවුන්ගේ ප්‍රබලතම ප්‍රතිවාදීන් වන හොං කොං කණ්ඩායම සමගින් තරග වැදීමට සිදු වනු ඇත. පසුගිය ලිපි: ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි : ශ්‍රී ලංකාවට පළමු කුසලාන ශූරතාව හිමි වෙයිද?…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

චීනයට දෙවැනි වෙමින් පළමු වටය අවසන් කල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කොළඹ පැවැත්වෙන ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරග මාලාවේ  තුන්වන අදියරේ අවසන් පූර්ව තරගයේදී ඔවුන්ගේ ප්‍රබලතම ප්‍රතිවාදීන් වන හොං කොං කණ්ඩායම සමගින් තරග වැදීමට සිදු වනු ඇත. පසුගිය ලිපි: ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි : ශ්‍රී ලංකාවට පළමු කුසලාන ශූරතාව හිමි වෙයිද?…