ක්‍රිකට් කාන්තාවෝ රිදි පදක්කමින් සෑහෙද්දී පිරිමි අවසන් මහා තරගයට

දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල 2019 - ක්‍රිකට්

10

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා ක්‍රිකට් තරග ඉසව්ව වෙනුවෙන් සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ අද (8) බංගලියන් ඉදිරියේ ලකුණු 2කින් පසුබාමින් ලෙහෙසියෙන්ම දිනා ගැනීමට තිබූ රන් පදක්කම අහිමිකර ගනිද්දී, පිරිමි තරග ඉසව්වේ අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. නේපාලය පරදවමින් ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා ක්‍රිකට් තරග ඉසව්ව වෙනුවෙන් සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ අද (8) බංගලියන් ඉදිරියේ ලකුණු 2කින් පසුබාමින් ලෙහෙසියෙන්ම දිනා ගැනීමට තිබූ රන් පදක්කම අහිමිකර ගනිද්දී, පිරිමි තරග ඉසව්වේ අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. නේපාලය පරදවමින් ශ්‍රී ලංකා…