අම්බලන්ගොඩ සුනිල සොහොයුරෝ මොරටුවේ දී යුද වදිති

1104

තම නිජබිමේ දී දක්ෂතා මුදා හැරීමේ අවස්ථාව අහිමි වූ අම්බලන්ගොඩ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලය සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන “සුනිල සංග්‍රාම වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය” අප්‍රේල් මස 01 සහ 02 දෙදින මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. මෙරට මිශ්‍ර පාසල් දෙකක් අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරග අතරින් පැරණිතම තරගය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

තම නිජබිමේ දී දක්ෂතා මුදා හැරීමේ අවස්ථාව අහිමි වූ අම්බලන්ගොඩ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලය සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන “සුනිල සංග්‍රාම වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය” අප්‍රේල් මස 01 සහ 02 දෙදින මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. මෙරට මිශ්‍ර පාසල් දෙකක් අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරග අතරින් පැරණිතම තරගය…