නව නියමුවෙක් සමඟ ගුවන් හමුදාව ඉගිළෙන්නට සූදානම්!

7

2018/19 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය ආරම්භ වීම සඳහා තවත් ඇත්තේ සති කිහිපයක් පමණි. පසුගිය වසරේ දී සිතූ තරම් ගුවන් හමුදාව රග්බි කණ්ඩායම වාසනාවන්ත නොවුනත් ඩයලොග් අන්තර් සමාජ රග්බි ලීගයේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් රැසක් භීතියට පත් කරන්නට ඔවුන් සමත් විය.  කෙසේ වෙතත් 2016/17 තරග වාරයේ දී ඔවුන් නොසිතූ ලෙස මහනුවර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2018/19 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය ආරම්භ වීම සඳහා තවත් ඇත්තේ සති කිහිපයක් පමණි. පසුගිය වසරේ දී සිතූ තරම් ගුවන් හමුදාව රග්බි කණ්ඩායම වාසනාවන්ත නොවුනත් ඩයලොග් අන්තර් සමාජ රග්බි ලීගයේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් රැසක් භීතියට පත් කරන්නට ඔවුන් සමත් විය.  කෙසේ වෙතත් 2016/17 තරග වාරයේ දී ඔවුන් නොසිතූ ලෙස මහනුවර…