ඉන්දියාව ඇඟිල්ලෙන් නැටවූ අජන්ත මෙන්ඩිස්ගේ අභිෂේක රැය

51
Ajantha Mendis's Asia cup Final
@hindustantimes.com / imdb.com
 

මාධ්‍ය සාකච්ඡාවල දී සාමාන්‍යයෙන් නිතරම සිනහවෙන් මුව සරසාගෙන සිටින මහේන්ද්‍ර සිං දෝනිගේ මුහුණේ එදින සිනහවක් තිබුණේ නැත.  “අපි ඔහුගේ වීඩියෝ නරඹා තිබුනත් පිටිය තුළ දී ක්‍රීඩා කර තිබුණේ නැහැ. ඔහුගේ පන්දුවලට අපිට දෙන්නට පිළිතුරක් තිබුණේ නැහැ” 2008 වසරේ ආසියානු කුසලාන අවසන් මහා තරගය අවසානයේ සිදු වූයේ කුමක් දැයි මාධ්‍යවේදීන් විමසූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මාධ්‍ය සාකච්ඡාවල දී සාමාන්‍යයෙන් නිතරම සිනහවෙන් මුව සරසාගෙන සිටින මහේන්ද්‍ර සිං දෝනිගේ මුහුණේ එදින සිනහවක් තිබුණේ නැත.  “අපි ඔහුගේ වීඩියෝ නරඹා තිබුනත් පිටිය තුළ දී ක්‍රීඩා කර තිබුණේ නැහැ. ඔහුගේ පන්දුවලට අපිට දෙන්නට පිළිතුරක් තිබුණේ නැහැ” 2008 වසරේ ආසියානු කුසලාන අවසන් මහා තරගය අවසානයේ සිදු වූයේ කුමක් දැයි මාධ්‍යවේදීන් විමසූ…