ශ්‍රී ලාංකිකයින්, මාර්ටින් ක්‍රෝ එවරස්ට් මුදුනින් බිම හෙළයි

පළමු කොටස

17
Cover Photo : Getty Images

“එය එවරස්ට් කන්ද මුදුනටම නැග අවසන් අඩි කිහිපයේ දී මස්පිඩු පෙරළීමකට ලක්වුණා වගේ අභාග්‍යසම්පන්න සිදුවීමක් මට වුනේ.” ටෙස්ට් ත්‍රිත්ව ශතකයක් පෙනෙන නොපෙනෙන මානයේ සිටිය දී අවාසනාවන්ත අයුරින් දැවී ගිය නවසිලන්ත කණ්ඩායමේ හිටපු නායක මාර්ටින් ක්‍රෝ තම අභාග්‍යසම්පන්න අත්දැකීම පසු කලෙක විස්තර කරන්නේ එසේය. කුප්‍රකට ලෙදර් ජැකට්ටුවේ ටෙස්ට් තරගය 90 දශකයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“එය එවරස්ට් කන්ද මුදුනටම නැග අවසන් අඩි කිහිපයේ දී මස්පිඩු පෙරළීමකට ලක්වුණා වගේ අභාග්‍යසම්පන්න සිදුවීමක් මට වුනේ.” ටෙස්ට් ත්‍රිත්ව ශතකයක් පෙනෙන නොපෙනෙන මානයේ සිටිය දී අවාසනාවන්ත අයුරින් දැවී ගිය නවසිලන්ත කණ්ඩායමේ හිටපු නායක මාර්ටින් ක්‍රෝ තම අභාග්‍යසම්පන්න අත්දැකීම පසු කලෙක විස්තර කරන්නේ එසේය. කුප්‍රකට ලෙදර් ජැකට්ටුවේ ටෙස්ට් තරගය 90 දශකයේ…