ගියවර ආසියානු ශූරයෝ මෙවර කලින්ම ගෙදර එයි

9

ආසියානු නැගී එන කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරගයක් අද (18) ශ්‍රී ලංකා නැගී එන කණ්ඩායම සහ ඇෆ්ගනිස්තාන නැගී එන කණ්ඩායම අතර Cox’s Bazar ක්‍රිකට් පිටියේ දී පැවැත්විය. එම තරගයෙන් කඩුලු 7ක දැවැන්ත පරාජයක් උරුම කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට සිදු විය. ගියවර ශූරයෝ කළින්ම තරගාවලිය නිමා කරන ලකුණු! ආසියානු නැගී එන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු නැගී එන කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරගයක් අද (18) ශ්‍රී ලංකා නැගී එන කණ්ඩායම සහ ඇෆ්ගනිස්තාන නැගී එන කණ්ඩායම අතර Cox’s Bazar ක්‍රිකට් පිටියේ දී පැවැත්විය. එම තරගයෙන් කඩුලු 7ක දැවැන්ත පරාජයක් උරුම කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට සිදු විය. ගියවර ශූරයෝ කළින්ම තරගාවලිය නිමා කරන ලකුණු! ආසියානු නැගී එන…