ගියවර ශූරයෝ කළින්ම තරගාවලිය නිමා කරන ලකුණු!

3

ආසියානු නැගී එන කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරගයක් අද (16) ශ්‍රී ලංකා නැගී එන කණ්ඩායම සහ පාකිස්තානු නැගී එන කණ්ඩායම අතර Cox’s Bazar ක්‍රිකට් පිටියේ දී පැවැත්විය. එම තරගයේ දී ද ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් දැක්වූ දුර්වල තරග විලාසය නිසා ලකුණු 90ක දැවැන්ත පරාජයක් උරුම කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට සිදු විය.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ආසියානු නැගී එන කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරගයක් අද (16) ශ්‍රී ලංකා නැගී එන කණ්ඩායම සහ පාකිස්තානු නැගී එන කණ්ඩායම අතර Cox’s Bazar ක්‍රිකට් පිටියේ දී පැවැත්විය. එම තරගයේ දී ද ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් දැක්වූ දුර්වල තරග විලාසය නිසා ලකුණු 90ක දැවැන්ත පරාජයක් උරුම කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට සිදු විය.…