සත් සාමාජික සුපිරි තරුව CR කණ්ඩායම හැර යයි!

161
 

මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයීය කීර්තිමත් ආදී ශිෂ්‍යයෙකු මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අතිදක්ෂ යොවුන් ක්‍රීඩකයෙකු ද වන දිනුක් අමරසිංහ එළඹෙන අන්තර් සමාජ රග්බි තරග වාරය සඳහා නැවත වතාවක් හැව්ලෝක් ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ එකතු වීමේ සූදානමින් පසුවන බව වාර්තා වේ. මහනුවර සුක්කානම නැවතත් නයිජල්ට  නිමාව දුටු තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයීය කීර්තිමත් ආදී ශිෂ්‍යයෙකු මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අතිදක්ෂ යොවුන් ක්‍රීඩකයෙකු ද වන දිනුක් අමරසිංහ එළඹෙන අන්තර් සමාජ රග්බි තරග වාරය සඳහා නැවත වතාවක් හැව්ලෝක් ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ එකතු වීමේ සූදානමින් පසුවන බව වාර්තා වේ. මහනුවර සුක්කානම නැවතත් නයිජල්ට  නිමාව දුටු තරග…