මහනුවර සුක්කානම නැවතත් නයිජල්ට

176

2020/21 තරග වාරය සඳහා මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකත්වය නයිජල් රත්වත්තේ හට හිමිව තිබෙනවා. නයිජල් රත්වත්තේ එළඹෙන තරගාවලිය සඳහා නායකත්වයට පත්වූයේ පසුගිය දා පැවති එම ක්‍රීඩා සමාජයේ මහ සභා රැස්වීමේ දී ය. නයිජල් රත්වත්තේ පසුගිය 2019/20 තරග වාරයේ දී ද මහනුවර නායකත්වය දැරූ අතර එම තරගාවලිය අපරාජිතව නිමා කරමින් ශූරතාව නැවතත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2020/21 තරග වාරය සඳහා මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකත්වය නයිජල් රත්වත්තේ හට හිමිව තිබෙනවා. නයිජල් රත්වත්තේ එළඹෙන තරගාවලිය සඳහා නායකත්වයට පත්වූයේ පසුගිය දා පැවති එම ක්‍රීඩා සමාජයේ මහ සභා රැස්වීමේ දී ය. නයිජල් රත්වත්තේ පසුගිය 2019/20 තරග වාරයේ දී ද මහනුවර නායකත්වය දැරූ අතර එම තරගාවලිය අපරාජිතව නිමා කරමින් ශූරතාව නැවතත්…