තික්ෂිල, ශෙහාන් සහ ධනුෂ්ක අර්ධ ශතක රැස්කරති

234
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය Major විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (21) පෙරවරුවේ පැවති තරග අතරින් එස්. එස්. සී. ක්‍රීඩකයෝ පරාජය කරමින් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට පානදුර ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. සුපිරි වීරයෝ හලාවත මේරියන්ස්ට පරාජය වෙයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major …. එන්. සී.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය Major විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (21) පෙරවරුවේ පැවති තරග අතරින් එස්. එස්. සී. ක්‍රීඩකයෝ පරාජය කරමින් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට පානදුර ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. සුපිරි වීරයෝ හලාවත මේරියන්ස්ට පරාජය වෙයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major …. එන්. සී.…