නදීෂා සහ කාලිංගගේ දස්කම් සමඟින් ජාතික සැණකෙළිය නිමයි

98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය

103
 

පසුගිය සෙනසුරාදා (26) ආරම්භ වී ඉතා සාර්ථකව දින තුනක් මුළුල්ලේ පැවැත්වීමට හැකි වූ 98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ සිව්වැනි සහ අවසන් දිනයේ තරග අද (29) උදෑසන කොළඹ සුගතදාස එළිමහන් පිටියේ දී පැවැත්විය. දිනයේ ආරම්භක ඉසව්ව ලෙස පැවති කාන්තා මීටර් 10,000 දිවීමේ තරගයේ ඉහළ දස්කම් දක්වමින් මිනිත්තු 35:21.11ක කාලයකින් ඉසව්ව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය සෙනසුරාදා (26) ආරම්භ වී ඉතා සාර්ථකව දින තුනක් මුළුල්ලේ පැවැත්වීමට හැකි වූ 98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ සිව්වැනි සහ අවසන් දිනයේ තරග අද (29) උදෑසන කොළඹ සුගතදාස එළිමහන් පිටියේ දී පැවැත්විය. දිනයේ ආරම්භක ඉසව්ව ලෙස පැවති කාන්තා මීටර් 10,000 දිවීමේ තරගයේ ඉහළ දස්කම් දක්වමින් මිනිත්තු 35:21.11ක කාලයකින් ඉසව්ව…