සචිනි ජාතික වාර්තාව බිඳහෙලද්දී, ඉරේෂානිට තියුණු ජයක්

238

නොසිතූ ප්‍රතිඵල කිහිපයක් ගෙන දෙමින් අවසන් වූ මුල් දිනයෙන් පසු 98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ දෙවැනි දිනයේ තරග අද (27) උදෑසන කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. දිනයේ ආරම්භක තරග ඉසව්ව වූ පිරිමි 3000m බාධක දිවීමේ තරගයෙහි නොසිතූ ප්‍රතිඵලයක් ගෙන දෙමින් එම ඉසව්වේ ජාතික ශූර ආර්. එම්. එස්. පුෂ්පකුමාර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නොසිතූ ප්‍රතිඵල කිහිපයක් ගෙන දෙමින් අවසන් වූ මුල් දිනයෙන් පසු 98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ දෙවැනි දිනයේ තරග අද (27) උදෑසන කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. දිනයේ ආරම්භක තරග ඉසව්ව වූ පිරිමි 3000m බාධක දිවීමේ තරගයෙහි නොසිතූ ප්‍රතිඵලයක් ගෙන දෙමින් එම ඉසව්වේ ජාතික ශූර ආර්. එම්. එස්. පුෂ්පකුමාර…