සාරංගි වාර්තාවක් බිඳ දමද්දී 200M කිරුළ කාලිංගට

98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය- 2020

343

මෙරට මලල ක්‍රීඩා පිටියේ වසරක විවේකය නිමාවට පත්කරමින් 98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය අද (26) කොළඹ සුගතදාස එළිමහන් ක්‍රීඩා පිටි‍යේ දී ආරම්භ විය. තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් පැවති ප්‍රථම ඉසව්ව වූ මීටර් 3000 බාධක දිවීමේ කාන්තා තරගය සිය ආධිපත්‍යට නතු කරගත් එම ඉසව්වේ වත්මන් ශූරිය වන නිලානි රත්නායක මිනිත්තු 10:15.86ක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙරට මලල ක්‍රීඩා පිටියේ වසරක විවේකය නිමාවට පත්කරමින් 98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය අද (26) කොළඹ සුගතදාස එළිමහන් ක්‍රීඩා පිටි‍යේ දී ආරම්භ විය. තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් පැවති ප්‍රථම ඉසව්ව වූ මීටර් 3000 බාධක දිවීමේ කාන්තා තරගය සිය ආධිපත්‍යට නතු කරගත් එම ඉසව්වේ වත්මන් ශූරිය වන නිලානි රත්නායක මිනිත්තු 10:15.86ක…