වසරේ වේගවත්ම ක්‍රීඩකයා හිමාෂ, ක්‍රීඩිකාව අමාෂා

98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය

202

ඉතා සාර්ථක දින දෙකකින් පසු 98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ තෙවැනි දිනයේ තරග ඉසව් අද (28) උදෑසන කොළඹ සුගතදාස එළිමහන් ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය. දිනයේ මුල්ම ඉසව්ව ලෙස පැවති පිරිමි මීටර් 10,000 දිවීමේ තරගය ආරම්භයේ සිටම පෙරමුණ ගැනීමට සමත් වූ ඒ. කේ. තරංග මිනිත්තු 30:42.15ක කාලයකින් ඉසව්ව අවසන් කරමින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉතා සාර්ථක දින දෙකකින් පසු 98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ තෙවැනි දිනයේ තරග ඉසව් අද (28) උදෑසන කොළඹ සුගතදාස එළිමහන් ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය. දිනයේ මුල්ම ඉසව්ව ලෙස පැවති පිරිමි මීටර් 10,000 දිවීමේ තරගය ආරම්භයේ සිටම පෙරමුණ ගැනීමට සමත් වූ ඒ. කේ. තරංග මිනිත්තු 30:42.15ක කාලයකින් ඉසව්ව අවසන් කරමින්…