නාවික හමුදාවේ බණ්ඩාරගෙන් MASට ප්‍රහාරයක්

374

93 වැනි ජාතික බොක්සිං ශූරතා තරගාවලියේ තෙවන දිනය ඊයේ (22) කොළඹ MAS රාජකීය බොක්සිං කවයේ දී සාර්ථකව නිමාවට පත්විය. එහි දී කාන්තා සහ පිරිමි අංශවල අවසන් පූර්ව තරග පැවැත්වුණු අතර ඉතාමත් තියුණු ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන ලද තරග දැකගත හැකි විය. තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං සංගමය විසින් සංවිධානය කර තිබුණි. ඊයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

93 වැනි ජාතික බොක්සිං ශූරතා තරගාවලියේ තෙවන දිනය ඊයේ (22) කොළඹ MAS රාජකීය බොක්සිං කවයේ දී සාර්ථකව නිමාවට පත්විය. එහි දී කාන්තා සහ පිරිමි අංශවල අවසන් පූර්ව තරග පැවැත්වුණු අතර ඉතාමත් තියුණු ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන ලද තරග දැකගත හැකි විය. තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං සංගමය විසින් සංවිධානය කර තිබුණි. ඊයේ…