පළමු දිනයේ දී ම නාවික හමුදාවෙන් දැඩි ප්‍රහාර

240

ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං සංගමය සංවිධානය කරන “93 වැනි ජාතික බොක්සිං ශූරතා තරගාවලිය” ඊයේ (20) දිනයේ දී ආරම්භ විය. ඊයේ දිනයේ දී පිරිමි අංශයේ තරග පමණක් පැවැත්වුණු අතර එහි දී වැඩි ජයග්‍රහණ සමඟ පෙරමුණ ගැනීමට නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩකයින් සමත් විය. තරගාවලිය ලබන 23 වැනිදා දක්වා කොළඹ MAS රාජකීය බොක්සිං…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං සංගමය සංවිධානය කරන “93 වැනි ජාතික බොක්සිං ශූරතා තරගාවලිය” ඊයේ (20) දිනයේ දී ආරම්භ විය. ඊයේ දිනයේ දී පිරිමි අංශයේ තරග පමණක් පැවැත්වුණු අතර එහි දී වැඩි ජයග්‍රහණ සමඟ පෙරමුණ ගැනීමට නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩකයින් සමත් විය. තරගාවලිය ලබන 23 වැනිදා දක්වා කොළඹ MAS රාජකීය බොක්සිං…