කාන්තා පාපැදි ජාතික කිරුළ දිල්රුක්ෂි දිනා ගනී

46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල

134

46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ සමගාමී ඉසව් ලෙස පැවැත්වූ කාන්තා පාපැදි තරගය ඊයේ (29) කතරගම නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වුනා.

කතරගම බස්නැවතුම්පොළ අසලින් ආරම්භ වූ මෙම තරගයේ සමාරම්භය සිදු කළේ තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් රොනී ඊබ්‍රාහිම් මහතා විසිනුයි.

කිලෝමීටර් 79.4ක දුරකින් යුක්ත වූ මෙම තරගය සඳහා දිවයිනම ආවරණය කරමින් ක්‍රීඩිකාවන් 29 දෙනෙකු සහභාගි වුනා.

එම තරගය පැය 2:26:20ක කාලයකින් අවසන් කළ වයඹ පළාතෙයි ඩී. දිල්රුක්ෂි විසින් එහි පළමු ස්ථානයට දිනා ගැනීමට සමත් වුනා.

තරගයේ දෙවැනි ස්ථානය වයඹ පළාතේම එස්. ප්‍රියදර්ශනී ක්‍රීඩිකාව විසින් දිනා ගත් අතර බස්නාහිර පළාත නියෝජනය කළ ෂෙනාලි සඳුනිකා විසින් එහි තෙවැනි ස්ථානය දිනා ගත්තා.

තවත් ක්රීඩා පුවත්:

46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල  – 2020

      පාපැදි තරගාවලිය  (කාන්තා)  – ප්‍රතිඵල සටහන  

ලබාගත් ස්ථානය ක්‍රීඩකයාගේ නම පළාත වාර්තා කළ කාලය ත්‍යාග
1 වන ස්ථානය .එම්.ඩී. දිල්රුක්ෂි   වයඹපළාත 02.26: 20 ජය සංකේතය සමග මුදලින් 

රු. 50,000/-ක්

2 වන ස්ථානය පී..එස්. ප්‍රියදර්ශනි වයඹ පළාත 02.26: 20 ජය සංකේතය සමග මුදලින් 

රු. 40,000/-ක්

3 වන ස්ථානය කේ.එන්. ෂෙනාලි නදුනිකා බස්නාහිර පළාත 02.27: 03 ජය සංකේතය සමග මුදලින් 

රු. 30,000/-ක්

4 වන ස්ථානය ඩබ්..අකාශා සඳමිණි බස්නාහිරපළාත 02.27: 03 ත්‍යාග පාර්සලය සමග මුදලින් 

රු. 20,000/-ක්

>> තවත් මලල ක්රීඩා පුවත් සඳහා පිවිසෙන්නමලල ක්රීඩා පිටුවට <<