කාන්තා පාපැදි ජාතික කිරුළ දිල්රුක්ෂි දිනා ගනී

46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල

44

46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ සමගාමී ඉසව් ලෙස පැවැත්වූ කාන්තා පාපැදි තරගය ඊයේ (29) කතරගම නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වුනා. කතරගම බස්නැවතුම්පොළ අසලින් ආරම්භ වූ මෙම තරගයේ සමාරම්භය සිදු කළේ තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් රොනී ඊබ්‍රාහිම් මහතා විසිනුයි. කිලෝමීටර් 79.4ක දුරකින් යුක්ත වූ මෙම තරගය සඳහා දිවයිනම ආවරණය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ සමගාමී ඉසව් ලෙස පැවැත්වූ කාන්තා පාපැදි තරගය ඊයේ (29) කතරගම නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වුනා. කතරගම බස්නැවතුම්පොළ අසලින් ආරම්භ වූ මෙම තරගයේ සමාරම්භය සිදු කළේ තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් රොනී ඊබ්‍රාහිම් මහතා විසිනුයි. කිලෝමීටර් 79.4ක දුරකින් යුක්ත වූ මෙම තරගය සඳහා දිවයිනම ආවරණය…