ලෝක ශූරියට වසර දෙකක තහනමක් පනවයි

146

තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ සඳහා ඉදිරිපත් නොවීම නිසාවෙන් මීටර 400 ඉසව්වේ වත්මන් ලෝක ශූරිය වන බහරේන් ජාතික මලල ක්‍රීඩිකා සල්වා ඊඩ් නාසිර් (Salwa Eid Naser) හට වසර දෙකක තරග තහනමක් පැනවූ බව “Athletics Integrity Unit” මගින් පසුගියදා නිවේදනය කරන ලදි.  මලල ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ මෙතෙක් නොබිඳි වාර්තා ඇය විසින් අවසන් මාස 12 මුළුල්ලේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ සඳහා ඉදිරිපත් නොවීම නිසාවෙන් මීටර 400 ඉසව්වේ වත්මන් ලෝක ශූරිය වන බහරේන් ජාතික මලල ක්‍රීඩිකා සල්වා ඊඩ් නාසිර් (Salwa Eid Naser) හට වසර දෙකක තරග තහනමක් පැනවූ බව “Athletics Integrity Unit” මගින් පසුගියදා නිවේදනය කරන ලදි.  මලල ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ මෙතෙක් නොබිඳි වාර්තා ඇය විසින් අවසන් මාස 12 මුළුල්ලේ…