මලල ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ මෙතෙක් නොබිඳි වාර්තා

2047

මලල ක්‍රීඩා වාර්තාවක් කියු සැණින් අප මතකයට නැගෙන්නේ ජැමෙයිකානු කෙටි දුර ධාවන ශූර හුසෙයින් බෝල්ට් ය. ඒ අපට ආසන්නම දශකය තුල කැපී පෙනෙන වාර්තා බිහි කිරීමට හැකි වූ ක්‍රීඩකයා ඔහු වන නිසාවෙනි. >> බෝල්ට්ගෙන් පස්සේ වේගයේ කිරුළ කාටද? දිනෙන් දින වෙනස් වන මලල ක්‍රීඩා පිටියේ වාර්තාවක් දිගු කලක් රැක ගැනීම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මලල ක්‍රීඩා වාර්තාවක් කියු සැණින් අප මතකයට නැගෙන්නේ ජැමෙයිකානු කෙටි දුර ධාවන ශූර හුසෙයින් බෝල්ට් ය. ඒ අපට ආසන්නම දශකය තුල කැපී පෙනෙන වාර්තා බිහි කිරීමට හැකි වූ ක්‍රීඩකයා ඔහු වන නිසාවෙනි. >> බෝල්ට්ගෙන් පස්සේ වේගයේ කිරුළ කාටද? දිනෙන් දින වෙනස් වන මලල ක්‍රීඩා පිටියේ වාර්තාවක් දිගු කලක් රැක ගැනීම…