එක්දින ශතක 3ක් වාර්තා වෙද්දී පවන්ගෙන් සුපිරි දෙදින ශතකයක්

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

529
U19 Schools Cricket 2021
 

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් එක්දින තරග 5ක් ඊයේ (4) ක්‍රියාත්මක වුන අතර එහි දී රාජකීය, ගුරුකුල, වේල්ස් කුමර, රිච්මන්ඩ්, සහිරා සහ දේවපතිරාජ යන විද්‍යාල පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට සමත් වුනා. Photos : Mahanama College…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් එක්දින තරග 5ක් ඊයේ (4) ක්‍රියාත්මක වුන අතර එහි දී රාජකීය, ගුරුකුල, වේල්ස් කුමර, රිච්මන්ඩ්, සහිරා සහ දේවපතිරාජ යන විද්‍යාල පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට සමත් වුනා. Photos : Mahanama College…