ලොහාන්ගේ තුන් ඉරියව් දස්කම් ධර්මාශෝකයට ජය ගෙනෙයි

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

150

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ අද (30) දින පැවති තරගවලින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, රාජකීය විද්‍යාලය, ධර්මාශෝක විද්‍යාලය, ජෝශප් වාස් විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණ හිමිකර ගැනීමට සමත් වුනා.  Tier A එක්දින තරග  නාලන්දා විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර පැවති තරගයේ දී නාලන්දා ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 181කට සීමා කිරීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ අද (30) දින පැවති තරගවලින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, රාජකීය විද්‍යාලය, ධර්මාශෝක විද්‍යාලය, ජෝශප් වාස් විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණ හිමිකර ගැනීමට සමත් වුනා.  Tier A එක්දින තරග  නාලන්දා විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර පැවති තරගයේ දී නාලන්දා ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 181කට සීමා කිරීමට…