රිච්මන්ඩ්, ආනන්ද සහ සාන්ත පීතර විදුහල්වලට ජයග්‍රහණ

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

139
 

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ ඊයේ (24) පැවති තරගවලින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, ආනන්ද විද්‍යාලය සහ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට සමත් වුනා. Tier A  එක්දින තරග  රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල නායක සහ ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක අම්ෂි ද සිල්වා ඇතුළු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල පන්දු යවන්නන් සාන්ත අන්තෝනි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ ඊයේ (24) පැවති තරගවලින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, ආනන්ද විද්‍යාලය සහ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට සමත් වුනා. Tier A  එක්දින තරග  රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල නායක සහ ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක අම්ෂි ද සිල්වා ඇතුළු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල පන්දු යවන්නන් සාන්ත අන්තෝනි…