රාජකීය සහ සාන්ත ජෝසප් Tier A අවසන් සටනට

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

143

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Tier A කොටසේ අවසන් මහා තරගයට අවතීර්ණ වීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අද (28) දිනයේ දී සමත් වුනා. ඒ අවසන් පූර්ව තරගවලදී පිළිවෙළින් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය සහ මහනුවර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Tier A කොටසේ අවසන් මහා තරගයට අවතීර්ණ වීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අද (28) දිනයේ දී සමත් වුනා. ඒ අවසන් පූර්ව තරගවලදී පිළිවෙළින් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය සහ මහනුවර…