මහින්ද සහ දේවපතිරාජ විද්‍යාලත් අවසන් පූර්ව වරම් දිනා ගනියි

19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

155
U19 Schools Cricket 202
 

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Tier B කොටසේ අවසන් අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග දෙක අද (22) නිමා වුනා.  එහි දී දේවපතිරාජ විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අවසන් පූර්ව තරග වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමත් සමඟම පළමු පෙළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Tier B කොටසේ අවසන් අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග දෙක අද (22) නිමා වුනා.  එහි දී දේවපතිරාජ විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අවසන් පූර්ව තරග වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමත් සමඟම පළමු පෙළ…