ඔලිම්පික් සටනට සුදුසුකම් ලැබීමේ පරිසාධන මට්ටම් නිකුත් කෙරේ

97
 

මෙම වර්ෂයේ පැවැත්වෙන විශාලතම ක්‍රීඩා මංගල්‍යය වන 32 වැනි ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙල ජූලි මස 9 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ලොව පුරා නන්දෙසින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පදක්කම් සොයා තරග වදින්නට සිහින දකිද්දී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මෙවර ටෝකියෝ වෙත යෑමට වරම් ලබන්නේ කවුරුන් දැයි සියල්ලන් මහත් අවධානයෙන් පසුවේ. අත්වැරැද්දක් නිසා ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙම වර්ෂයේ පැවැත්වෙන විශාලතම ක්‍රීඩා මංගල්‍යය වන 32 වැනි ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙල ජූලි මස 9 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ලොව පුරා නන්දෙසින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පදක්කම් සොයා තරග වදින්නට සිහින දකිද්දී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මෙවර ටෝකියෝ වෙත යෑමට වරම් ලබන්නේ කවුරුන් දැයි සියල්ලන් මහත් අවධානයෙන් පසුවේ. අත්වැරැද්දක් නිසා ශ්‍රී ලංකා…