ආර්ජන්ටිනාව යාන්තමින් අවසන් 8 දෙනා අතරට

561

2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ කාණ්ඩ අදියරේ අවසන් දින කිහිපයයි මේ ගතවන්නේ. අද (24) දිනයේ දී ආර්ජන්ටිනාව හා කටාර් තරග වැදුණු අතර කොලොම්බියා කණ්ඩායම තරග වැදුණේ පැරගුවේ කණ්ඩායම සමඟයි. බ්‍රසීලය හා වෙනිසියුලාව අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට ගොඩවෙයි 2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ …… ආර්ජන්ටිනාව හා කටාර් දිගින් දිගටම පසුබෑමකට ලක්ව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ කාණ්ඩ අදියරේ අවසන් දින කිහිපයයි මේ ගතවන්නේ. අද (24) දිනයේ දී ආර්ජන්ටිනාව හා කටාර් තරග වැදුණු අතර කොලොම්බියා කණ්ඩායම තරග වැදුණේ පැරගුවේ කණ්ඩායම සමඟයි. බ්‍රසීලය හා වෙනිසියුලාව අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට ගොඩවෙයි 2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ …… ආර්ජන්ටිනාව හා කටාර් දිගින් දිගටම පසුබෑමකට ලක්ව…