බ්‍රසීලය හා වෙනිසියුලාව අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට ගොඩවෙයි

592

2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ ඉතා උණුසුම් තරග ද්විත්වයක් අද (23) පැවැත්වුණේ ප්‍රබල බ්‍රසීල – පේරු කණ්ඩායමa අතර හා බොලිවියා හා වෙනිසියුලා කණ්ඩායම් අතරයි. වත්මන් ශූරයෝ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට පිවිසෙයි ඇලෙක්සිස් සැන්චේස්ගේ ගෝලත් සමඟ චිලි කණ්ඩායම 2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට…. බ්‍රසීලය හා පේරු මෙම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ ඉතා උණුසුම් තරග ද්විත්වයක් අද (23) පැවැත්වුණේ ප්‍රබල බ්‍රසීල – පේරු කණ්ඩායමa අතර හා බොලිවියා හා වෙනිසියුලා කණ්ඩායම් අතරයි. වත්මන් ශූරයෝ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට පිවිසෙයි ඇලෙක්සිස් සැන්චේස්ගේ ගෝලත් සමඟ චිලි කණ්ඩායම 2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට…. බ්‍රසීලය හා පේරු මෙම…