හෙන්ඩසන්ට රන් පදක්කම් දෙකක්, ශෙලින්ඩාගේ ආබාධ සුවයි

15

2019 කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ දෙවැනි දින වන අද (03) සදීපා හෙන්ඩසන් රන් පදක්කම් දෙකක් දිනා ගත් අතර ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ දී ආබාධයකට ලක්වූ ශෙලින්ඩා ජැන්සන් නැවතත් තම සුපුරුදු දස්කම්වලට පැමිණීමට සමත් විය. පළමු දිනම කනිෂ්ඨයෝ වාර්තා අටක් කඩයි 2019 කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව අද (02) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ දෙවැනි දින වන අද (03) සදීපා හෙන්ඩසන් රන් පදක්කම් දෙකක් දිනා ගත් අතර ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ දී ආබාධයකට ලක්වූ ශෙලින්ඩා ජැන්සන් නැවතත් තම සුපුරුදු දස්කම්වලට පැමිණීමට සමත් විය. පළමු දිනම කනිෂ්ඨයෝ වාර්තා අටක් කඩයි 2019 කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව අද (02) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී…