මාළු බෑම නතර කර 2011 ලෝක කුසලානයට ගිය ස්ටීවන් ඩොනල්ඩ්

276
(the42 වෙබ් අඩවියේ පළවූ Beer, fishing and kicking the winning points - Stephen Donald speaks about the 2011 World Cup ලිපිය ඇසුරිනි.)

ඔහුගේ ඒ බැල්ම! ඔබ දන්නවා මීළඟට සිදුවන්නේ කුමක්දැයි කියා. සුප්‍රකට බ්ලේඩිසෝල් කුසලාන තරගයක, තරගය නිමා වීමට තත්පර 41 ක් පමණක් ඉතිරිව තිබිය දී ඔබ ලකුණු පහක් ඉදිරියෙන් නම්, පන්දුව ඔබත් සමඟ ඔබේ අර්ධයේ උත්සාහක දිනුම් රේඛාව අසලම නම් ඔබේ ජය තහවුරුයි ද? පාසල් රග්බි පළමු වටයේ හොඳම සංචිතය මෙන්න සති…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඔහුගේ ඒ බැල්ම! ඔබ දන්නවා මීළඟට සිදුවන්නේ කුමක්දැයි කියා. සුප්‍රකට බ්ලේඩිසෝල් කුසලාන තරගයක, තරගය නිමා වීමට තත්පර 41 ක් පමණක් ඉතිරිව තිබිය දී ඔබ ලකුණු පහක් ඉදිරියෙන් නම්, පන්දුව ඔබත් සමඟ ඔබේ අර්ධයේ උත්සාහක දිනුම් රේඛාව අසලම නම් ඔබේ ජය තහවුරුයි ද? පාසල් රග්බි පළමු වටයේ හොඳම සංචිතය මෙන්න සති…