96 ලෝක ක්‍රිකට් ශූරයින් යාපනයට

2730

1996 ලෝක ශූරතාවය දිනා වසර 25ක් පිරීම නිමිත්තෙන් 96 ලෝක ශූර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් සහ යාපනය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් අතර චාරිත්‍රානුකූල ක්‍රිකට් තරගයක් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට සූදානම් කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. මෙම විශේෂ සැමරුම් උත්සවය මාර්තු 26 වැනිදා සිට 28 වැනිදා දක්වා යාපනයේ දී පැවැත්වීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

1996 ලෝක ශූරතාවය දිනා වසර 25ක් පිරීම නිමිත්තෙන් 96 ලෝක ශූර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් සහ යාපනය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් අතර චාරිත්‍රානුකූල ක්‍රිකට් තරගයක් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට සූදානම් කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. මෙම විශේෂ සැමරුම් උත්සවය මාර්තු 26 වැනිදා සිට 28 වැනිදා දක්වා යාපනයේ දී පැවැත්වීමට…