ශලින් ද මෙල් වසර 99ක වාර්තාවක් අලුත් කරයි

1119

ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 140 වැනි නිල් මහා සටන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවැනි දිනය (8) නිමාවේ දී රාජකීය ක්‍රීඩකයෝ අමාරුවෙන් හිස ඔසවද්දී, සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ශලින් ද මෙල් වසර 99ක වාර්තාවක් අලුත් කරන්නට සමත් විය. දඟපන්දු යවන්නෝ කළණ පෙරේරාගේ රැස් බාල කරයි ගල්කිස්ස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 140 වැනි නිල් මහා සටන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවැනි දිනය (8) නිමාවේ දී රාජකීය ක්‍රීඩකයෝ අමාරුවෙන් හිස ඔසවද්දී, සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ශලින් ද මෙල් වසර 99ක වාර්තාවක් අලුත් කරන්නට සමත් විය. දඟපන්දු යවන්නෝ කළණ පෙරේරාගේ රැස් බාල කරයි ගල්කිස්ස…