“එංගලන්තය, ඔබ පාකිස්තානයට ණයයි”

484

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කොරෝනා වයිරස ව්‍යාප්තිය මධ්‍යයේ වුවත් එංගලන්තයේ සංචාරයේ යෙදුණි. හිටපු පාකිස්තාන සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වසීම් අක්‍රම් පවසා සිටින්නේ ඊට කළගුණ සැලකීමක් වශයෙන් එංගලන්තය 2022 වසරේ දී පාකිස්තානයේ සංචාරය කළ යුතු බවයි. ඉන්දීය – එංගලන්ත ටෙස්ට් තරගාවලිය අපේ රටේ පවත්වන්න යෝජනාවක්! කොදෙව් කණ්ඩායම කොරෝනා වයිරස ව්‍යාප්තියට පසුව පළමු වරට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කොරෝනා වයිරස ව්‍යාප්තිය මධ්‍යයේ වුවත් එංගලන්තයේ සංචාරයේ යෙදුණි. හිටපු පාකිස්තාන සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වසීම් අක්‍රම් පවසා සිටින්නේ ඊට කළගුණ සැලකීමක් වශයෙන් එංගලන්තය 2022 වසරේ දී පාකිස්තානයේ සංචාරය කළ යුතු බවයි. ඉන්දීය – එංගලන්ත ටෙස්ට් තරගාවලිය අපේ රටේ පවත්වන්න යෝජනාවක්! කොදෙව් කණ්ඩායම කොරෝනා වයිරස ව්‍යාප්තියට පසුව පළමු වරට…