සුපුරුදු කණ්ඩායම් දෙකම අවසන් මහා තරගයට

255
Sri Lanka Baseball

14 වන බටහිර ආසියානු බේස්බෝල් කුසලාන තරගාවලියේ (West Asia Baseball Cup) දෙවන අවසන් පූර්ව තරගය ලෙස පාකිස්තානය සහ ඉන්දියාව අද (16) දින පස්වරුවේ තරග වැදිනි. එහිදී ලකුණු 13 – 2ක් ලෙස විශිෂ්ට ජයක් හිමිකර ගෙන අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලැබුවේ පාකිස්තාන කණ්ඩායම යි. ශ්‍රී ලංකාව අවසන් මහා තරගයට 14 වන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

14 වන බටහිර ආසියානු බේස්බෝල් කුසලාන තරගාවලියේ (West Asia Baseball Cup) දෙවන අවසන් පූර්ව තරගය ලෙස පාකිස්තානය සහ ඉන්දියාව අද (16) දින පස්වරුවේ තරග වැදිනි. එහිදී ලකුණු 13 – 2ක් ලෙස විශිෂ්ට ජයක් හිමිකර ගෙන අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලැබුවේ පාකිස්තාන කණ්ඩායම යි. ශ්‍රී ලංකාව අවසන් මහා තරගයට 14 වන…