කාන්තාවන්ගේ සුපිරි පළාත් සටන අත ළඟම

7

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් දෙවන වරටත්  සංවිධානය කරනු ලබන සීමිත පන්දුවාර කාන්තා සුපිරි පළාත් ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ මස 24 වැනිදා එස්. එස්. සී. පිටියේ දී ඇරඹීමට නියමිතයි. කවීෂා සහ මාධවී ගඟට ඉණි කපයි 2019 ACC ආසියානු කුසලාන නැගී එන කාන්තා න්‍රිකට් ……… මෙම තරගාවලිය පසුගිය වසරේ පන්දුවාර 50 ආකෘතියෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් දෙවන වරටත්  සංවිධානය කරනු ලබන සීමිත පන්දුවාර කාන්තා සුපිරි පළාත් ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ මස 24 වැනිදා එස්. එස්. සී. පිටියේ දී ඇරඹීමට නියමිතයි. කවීෂා සහ මාධවී ගඟට ඉණි කපයි 2019 ACC ආසියානු කුසලාන නැගී එන කාන්තා න්‍රිකට් ……… මෙම තරගාවලිය පසුගිය වසරේ පන්දුවාර 50 ආකෘතියෙන්…