චන්දිමාල්ගේ ශතකය වෙනුවෙන් Lord’s ක්‍රීඩාංගණය බලා සිටි දා

45

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහගෙදර ලෙස සැලකෙන එංගලන්තයේ Lord’s ක්‍රීඩාංගණයේ දී ජාත්‍යන්තර තරගයක් ක්‍රීඩා කිරීම ඕනෑම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු සතු සිහිනයකි. ඒ අනුව එහි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගයක් ක්‍රීඩා කිරීමට වරම් ලබන ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුගේ ඊළඟ විශාලතම සිහිනය Lord’s ක්‍රීඩාංගණයේ ඇති ගෞරවාන්විත ‘Honours Board’ හි සිය නාමය සටහන් කරගැනීම වන බව නොඅනුමාන ය. උපුල් තරංග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහගෙදර ලෙස සැලකෙන එංගලන්තයේ Lord’s ක්‍රීඩාංගණයේ දී ජාත්‍යන්තර තරගයක් ක්‍රීඩා කිරීම ඕනෑම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු සතු සිහිනයකි. ඒ අනුව එහි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගයක් ක්‍රීඩා කිරීමට වරම් ලබන ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුගේ ඊළඟ විශාලතම සිහිනය Lord’s ක්‍රීඩාංගණයේ ඇති ගෞරවාන්විත ‘Honours Board’ හි සිය නාමය සටහන් කරගැනීම වන බව නොඅනුමාන ය. උපුල් තරංග…