දිගින් දිගටම ලත් තරග පරාජයන් අභිමුව වඩාත් විපිලිසරව සිටි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සියලූ දෝෂයන් පාකිස්තාන ටෙස්ට් තරගාවලියෙන් නසා දැමුවේය. දෙරට අතර පැවති තරග දෙකකින් යුත් ටෙස්ට් තරගාවලිය 2–0ක් සේ ජයග්‍රහණය කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලැබූ මේ ජයග්‍රහණය කණ්ඩායමේ සැනසුම් සුසුම් හෙළීමට ඉවහල් විණි. එම තරගාවලි ජයග්‍රහණයත් සමඟ පසුගිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දිගින් දිගටම ලත් තරග පරාජයන් අභිමුව වඩාත් විපිලිසරව සිටි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සියලූ දෝෂයන් පාකිස්තාන ටෙස්ට් තරගාවලියෙන් නසා දැමුවේය. දෙරට අතර පැවති තරග දෙකකින් යුත් ටෙස්ට් තරගාවලිය 2–0ක් සේ ජයග්‍රහණය කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලැබූ මේ ජයග්‍රහණය කණ්ඩායමේ සැනසුම් සුසුම් හෙළීමට ඉවහල් විණි. එම තරගාවලි ජයග්‍රහණයත් සමඟ පසුගිය…