අලුත් නීති එක්ක පන්දුවාර වේගය පාලනය කරන්න අමාරුයි

124

COVID-19 වයිරස ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා එකතු කළ නව නීති රීති නිසා පන්දුවාර යැවීමේ වේගය පාලනය කිරීම ඉතා අපහසු වනු ඇති බව පාකිස්තාන ටෙස්ට් නායක අසාර් අලී පවසා සිටිනවා.  පන්දුව ඔප දැමීම සඳහා ඛේටය භාවිතා කිරීම තහනම් කළ පසුබිමක නව නීති සමඟ පන්දුවාර වේගය ද පවත්වා ගැනීම අපහසු වුනත්, පාකිස්තාන කණ්ඩායම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

COVID-19 වයිරස ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා එකතු කළ නව නීති රීති නිසා පන්දුවාර යැවීමේ වේගය පාලනය කිරීම ඉතා අපහසු වනු ඇති බව පාකිස්තාන ටෙස්ට් නායක අසාර් අලී පවසා සිටිනවා.  පන්දුව ඔප දැමීම සඳහා ඛේටය භාවිතා කිරීම තහනම් කළ පසුබිමක නව නීති සමඟ පන්දුවාර වේගය ද පවත්වා ගැනීම අපහසු වුනත්, පාකිස්තාන කණ්ඩායම…