ක්‍රීඩා පිටියම රතු පාටින් වැසි යන මොකද්ද මේ #RedforRuth දිනය

181

එංගලන්ත-බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් තෙවැනි හා අවසන් ටෙස්ට් තරගය Ruth Strauss පදනම වෙනුවෙන් වෙන්කිරීමට මේ වන විට අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු සූදානම් කර ඇත.  එංගලන්තය සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම් අතර මේ වන විට පැවැත්වෙමින් තිබෙන ටෙස්ට් තරගාවලියේ තෙවැනි හා අවසන් තරගය එළඹෙන ජූලි මස 24 වැනිදා සිට 28 වැනිදා දක්වා එංගලන්තයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එංගලන්ත-බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් තෙවැනි හා අවසන් ටෙස්ට් තරගය Ruth Strauss පදනම වෙනුවෙන් වෙන්කිරීමට මේ වන විට අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු සූදානම් කර ඇත.  එංගලන්තය සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම් අතර මේ වන විට පැවැත්වෙමින් තිබෙන ටෙස්ට් තරගාවලියේ තෙවැනි හා අවසන් තරගය එළඹෙන ජූලි මස 24 වැනිදා සිට 28 වැනිදා දක්වා එංගලන්තයේ…