ඔලිම්පික් උළෙලට දින නිකුත් වෙයි

52

මෙම වසරේ පැවත්වීමට නියමිත බොහෝ දෙනාගේ අවධානය දිනා ගත් ක්‍රීඩා උළෙල ලෙස ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර දී ආරම්භ වීමට නියමිත “ගිම්හාන ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල” හැඳින්විය හැක.  කොරෝනාවට ඔලිම්පික් වැනසීමට ඉඩ නොදෙයි මේ දිනවල දී ලොව පුරා ප්‍රධාන කතාබහ බවට පත්වී ඇති කොරෝනා වයිරසය ක්‍රීඩා ඉසව් සඳහා ද දැඩි … මේ දින…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙම වසරේ පැවත්වීමට නියමිත බොහෝ දෙනාගේ අවධානය දිනා ගත් ක්‍රීඩා උළෙල ලෙස ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර දී ආරම්භ වීමට නියමිත “ගිම්හාන ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල” හැඳින්විය හැක.  කොරෝනාවට ඔලිම්පික් වැනසීමට ඉඩ නොදෙයි මේ දිනවල දී ලොව පුරා ප්‍රධාන කතාබහ බවට පත්වී ඇති කොරෝනා වයිරසය ක්‍රීඩා ඉසව් සඳහා ද දැඩි … මේ දින…