වනිඳුගේ තරුණ ජවයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට තියුණු ජයක්!

60
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට නිරන්තරයෙන්ම අත් විඳින්නට සිදුවන හෘදයාබාධ ඇති කරවන සුළු ආකාරයේ උණුසුම් තරගයක් අද (22) කොළඹ දී ක්‍රියාත්මක විය. ජය පරාජය නිරන්තරයෙන්ම දෙපසට දෝලනය වූ මෙම තරගය අවසානයේ කොදෙව්වන් පරදා ජය ගත්තේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමයි. එහිදී ලකුණු 290ක අභියෝගාත්මක ඉලක්කයක් හඹා ගිය ඔවුන් තරගය ජය ගත්තේ එක් කඩුල්ලක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට නිරන්තරයෙන්ම අත් විඳින්නට සිදුවන හෘදයාබාධ ඇති කරවන සුළු ආකාරයේ උණුසුම් තරගයක් අද (22) කොළඹ දී ක්‍රියාත්මක විය. ජය පරාජය නිරන්තරයෙන්ම දෙපසට දෝලනය වූ මෙම තරගය අවසානයේ කොදෙව්වන් පරදා ජය ගත්තේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමයි. එහිදී ලකුණු 290ක අභියෝගාත්මක ඉලක්කයක් හඹා ගිය ඔවුන් තරගය ජය ගත්තේ එක් කඩුල්ලක්…