තික්ෂිල, මනෝජ් සහ ප්‍රියන්ජන් දක්ෂතා දක්වයි

25

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League – Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (21) ආරම්භ වූ තරගවල දී කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දැක්වීමට හලාවත මේරියන්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තික්ෂිල ද සිල්වා, ටැමිල් යූනියන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මනෝජ් සරත්චන්ද්‍ර සහ සී. සී සී. කණ්ඩායමේ අශාන් ප්‍රියංජන් සමත් වූහ.  විශ්ව චතුරංග පළමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League – Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (21) ආරම්භ වූ තරගවල දී කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දැක්වීමට හලාවත මේරියන්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තික්ෂිල ද සිල්වා, ටැමිල් යූනියන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මනෝජ් සරත්චන්ද්‍ර සහ සී. සී සී. කණ්ඩායමේ අශාන් ප්‍රියංජන් සමත් වූහ.  විශ්ව චතුරංග පළමු…