තික්ෂිල, මනෝජ් සහ ප්‍රියන්ජන් දක්ෂතා දක්වයි

66
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League – Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (21) ආරම්භ වූ තරගවල දී කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දැක්වීමට හලාවත මේරියන්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තික්ෂිල ද සිල්වා, ටැමිල් යූනියන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මනෝජ් සරත්චන්ද්‍ර සහ සී. සී සී. කණ්ඩායමේ අශාන් ප්‍රියංජන් සමත් වූහ.  විශ්ව චතුරංග පළමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League – Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (21) ආරම්භ වූ තරගවල දී කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දැක්වීමට හලාවත මේරියන්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තික්ෂිල ද සිල්වා, ටැමිල් යූනියන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මනෝජ් සරත්චන්ද්‍ර සහ සී. සී සී. කණ්ඩායමේ අශාන් ප්‍රියංජන් සමත් වූහ.  විශ්ව චතුරංග පළමු…