කවින්ද්‍ර හා කයිල් පළමු දිනයේම රන් පදක්කම් දිනයි

148

2018 ජාතික හා ජාතික කනිෂ්ඨ පිහිනුම් ශූරතාවලිය ඊයේ (1) කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය. තියුණු ඉසව් 11කට පසු වත්මන් පිරිමි කාණ්ඩයේ ශූරයින් වන ‘Killer Whale’ ජල ක්‍රීඩා හා පිහිනුම් සංගමය රන් පදක්කම් දෙකක් හා රිදී පදක්කම් දෙකක් දිනා ගැනීමට සමත් විය.   මැතිව් ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් ඉතිහාසය අලුත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2018 ජාතික හා ජාතික කනිෂ්ඨ පිහිනුම් ශූරතාවලිය ඊයේ (1) කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය. තියුණු ඉසව් 11කට පසු වත්මන් පිරිමි කාණ්ඩයේ ශූරයින් වන ‘Killer Whale’ ජල ක්‍රීඩා හා පිහිනුම් සංගමය රන් පදක්කම් දෙකක් හා රිදී පදක්කම් දෙකක් දිනා ගැනීමට සමත් විය.   මැතිව් ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් ඉතිහාසය අලුත්…