මැතිව් ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් ඉතිහාසය අලුත් කරයි

377
 

ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් ඉතිහාසයේ නව පිටුවක් පෙරළමින් පළමු වරට ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලක පිහිනුම් අවසන් තරගයක් සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නට මැතිව් අබේසිංහ සමත් වුනා. ඒ අද උදෑසන පැවති පිරිමි මීටර් 100 නිදහස් ආර තරගයේ මූලික වටයේ තරගවල දී තත්පර 49.48ක දක්ෂතාවක් සනිටුහන් කරමිනි. දැල්වූ බලාපොරොත්තු එසැණින් සුන් වූ සිව්වැනි දිනය ඉන්දුනීසියාවේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් ඉතිහාසයේ නව පිටුවක් පෙරළමින් පළමු වරට ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලක පිහිනුම් අවසන් තරගයක් සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නට මැතිව් අබේසිංහ සමත් වුනා. ඒ අද උදෑසන පැවති පිරිමි මීටර් 100 නිදහස් ආර තරගයේ මූලික වටයේ තරගවල දී තත්පර 49.48ක දක්ෂතාවක් සනිටුහන් කරමිනි. දැල්වූ බලාපොරොත්තු එසැණින් සුන් වූ සිව්වැනි දිනය ඉන්දුනීසියාවේ…