එංගලන්තය හිතාමතාම පන්දුව පළුදු කළා ද?

ඉන්දීය කණ්ඩායමේ එංගලන්ත තරග සංචාරය 2021

504
 

ඉන්දියාව සහ එංගලන්තය අතර පැවැත්වෙන තරග පහකින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලියේ දෙවැනි තරගයේ සිව්වන දිනය අවසානයේ දී තරමක ආන්දෝලනාත්මක සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් රාවයක් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා පුරා පැතිර ගියා. ඒ තරගය අතරතුර දී එංගලන්ත ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු විසින් පන්දුව පළුදු කිරීමේ යම් උත්සාහයක නිරත වූවා ද යන්න සම්බන්ධයෙන් පැන නැඟුනු ගැටළුකාරී තත්වයත් සමඟින්. …

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දියාව සහ එංගලන්තය අතර පැවැත්වෙන තරග පහකින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලියේ දෙවැනි තරගයේ සිව්වන දිනය අවසානයේ දී තරමක ආන්දෝලනාත්මක සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් රාවයක් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා පුරා පැතිර ගියා. ඒ තරගය අතරතුර දී එංගලන්ත ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු විසින් පන්දුව පළුදු කිරීමේ යම් උත්සාහයක නිරත වූවා ද යන්න සම්බන්ධයෙන් පැන නැඟුනු ගැටළුකාරී තත්වයත් සමඟින්. …