ටකාසේ බෝයගනේ දී ජපන් ආධිපත්‍ය පතුරයි

52

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ විජයබාහු රෙජිමේන්තුව මගින් සංවිධානය කරනු ලබන 17න් වැනි විජයබාහු මොටෝක්‍රොස් තරගාවලිය පසුගිය දා බෝයගනේ විජයබාහු මොටෝක්‍රොස්  ධාවන පථයේ දී උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වුනා. මෝටර් රථ තරගවලට දැඩි ඇල්මක් දක්වන ප්‍රේක්ෂක ජනතාවක් වෙසෙන කුරුණෑගල කෙන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වුන මෙම තරගාවලියට විශාල ප්‍රේක්ෂකයින් පිරිසක් සහභාගී වී සිටියා.  දේශීය, විදේශීය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ විජයබාහු රෙජිමේන්තුව මගින් සංවිධානය කරනු ලබන 17න් වැනි විජයබාහු මොටෝක්‍රොස් තරගාවලිය පසුගිය දා බෝයගනේ විජයබාහු මොටෝක්‍රොස්  ධාවන පථයේ දී උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වුනා. මෝටර් රථ තරගවලට දැඩි ඇල්මක් දක්වන ප්‍රේක්ෂක ජනතාවක් වෙසෙන කුරුණෑගල කෙන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වුන මෙම තරගාවලියට විශාල ප්‍රේක්ෂකයින් පිරිසක් සහභාගී වී සිටියා.  දේශීය, විදේශීය…