දේශීය, විදේශීය තරගකරුවන්ගෙන් බෝයගනේ උණුසුම් වෙයි

216

ශ්‍රී ලංකාවේ ධාවන පැදි තරග අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිවන “විජයබාහු මොටෝක්‍රොස්” තරගාවලිය මෙවර 17 වැනි වරට යුද හමුදාව විසින් ඉතාමත් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් අගෝස්තු මස 25 වැනි දින පැවැත්වීමට සංවිධානය කර ඇත. ඒ සඳහා මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන ඊයේ (09) දින “ටාජ් සමුද්‍රා” හෝටල් පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විය. Track එකේ ජාතිකාභිෂේකයට ගැටලු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකාවේ ධාවන පැදි තරග අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිවන “විජයබාහු මොටෝක්‍රොස්” තරගාවලිය මෙවර 17 වැනි වරට යුද හමුදාව විසින් ඉතාමත් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් අගෝස්තු මස 25 වැනි දින පැවැත්වීමට සංවිධානය කර ඇත. ඒ සඳහා මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන ඊයේ (09) දින “ටාජ් සමුද්‍රා” හෝටල් පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විය. Track එකේ ජාතිකාභිෂේකයට ගැටලු…