දකුණු අප්‍රිකාවට සමුදෙන වේගපන්දු පුරාවෘත්තය

63
 

දකුණු අප්‍රිකානු වේගපන්දු පුරාවෘත්තය වර්නන් ෆිලෙන්ඩර්, එළඹෙන එංගලන්ත ටෙස්ට් තරගයෙන් අනතුරුව ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවට සමුදීමට නියමිතය. පිතිකරුවන් භීතියට පත්කළ වේගපන්දුව පිළිබඳව ThePapare.com ගෙන එන සටහනකි.  සාම්ප්‍රදාය කැඩූ ජපන්නු දෙන්නෙක් ජපානයට ලෝක කුසාලනය ගේන්න යන හැටි මීට වසර 4කට පෙර 13 හැවිරිදි Kazumasa Takahashi හා Reiji Suto…… ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවේ හොඳම වේගපන්දු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දකුණු අප්‍රිකානු වේගපන්දු පුරාවෘත්තය වර්නන් ෆිලෙන්ඩර්, එළඹෙන එංගලන්ත ටෙස්ට් තරගයෙන් අනතුරුව ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවට සමුදීමට නියමිතය. පිතිකරුවන් භීතියට පත්කළ වේගපන්දුව පිළිබඳව ThePapare.com ගෙන එන සටහනකි.  සාම්ප්‍රදාය කැඩූ ජපන්නු දෙන්නෙක් ජපානයට ලෝක කුසාලනය ගේන්න යන හැටි මීට වසර 4කට පෙර 13 හැවිරිදි Kazumasa Takahashi හා Reiji Suto…… ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවේ හොඳම වේගපන්දු…