බෝල්ට් නැවතත් ක්‍රීඩා පිටියට?

271
zimbio.com
 

තම පුහුණුකරු නැවත වතාවක් තමන්ට ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ආරාධනා කළහොත් තමන් ධාවන පථයට පැමිණීමට සූදානමක් ඇතැයි ජැමෙයිකානු සුපිරි කෙටිදුර ධාවනශූර Usain Bolt පසුගිය දා ප්‍රකාශ කරන ලදි. 200m වාර්තාව සුළු මොහොතකට අලුත් වෙයි මේ වන විට 33 වැනි වියේ පසුවන බෝල්ට් පසුගිය දා Variety magazine සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

තම පුහුණුකරු නැවත වතාවක් තමන්ට ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ආරාධනා කළහොත් තමන් ධාවන පථයට පැමිණීමට සූදානමක් ඇතැයි ජැමෙයිකානු සුපිරි කෙටිදුර ධාවනශූර Usain Bolt පසුගිය දා ප්‍රකාශ කරන ලදි. 200m වාර්තාව සුළු මොහොතකට අලුත් වෙයි මේ වන විට 33 වැනි වියේ පසුවන බෝල්ට් පසුගිය දා Variety magazine සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින්…